Velkommen til Marie Jørgensens Skole

Marie Jørgensens Skole blev grundlagt 1879. Skolen er i dag en selvejende institution, der ledes af en skolebestyrer og en forældrevalgt bestyrelse. Skolens værdigrundlag udvikles i et fortsat samarbejde mellem skolens ansatte, bestyrelsen, forældrene og eleverne med henblik på at fastholde et sundt og udviklende undervisningsmiljø. Derved bliver samtalen om og synliggørelsen af skolens grundholdning til et fælles anliggende mellem alle implicerede parter og derved en udvikling i forhold til det omgivende samfund.

Vi har derfor en dagligdag på Marie Jørgensens Skole, hvor trivsel og en ordentlig omgangstone er det almindelige. Forældre og elever kan også regne med en skoledag med fagligt arbejde og daglige lektier, som vi forventer løst efter elevens bedste evne gennem en selvstændig og aktiv indsats. For at eleven kan det, har vi naturligvis en forpligtigelse til at sørge for en levende og engageret skole, der lever op til sit faglige og pædagogiske ansvar.

Du finder information om målsætninger, regler og værdier i menuen oven over.

Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen