Indskrivning og optagelse på venteliste

Vi sætter pris på den personlige kontakt – derfor foregår indskrivning ved at kontakte os på telefon 66 12 46 71.

Hermed sikrer vi os, at vi har de nødvendige oplysninger og samtidig får vi videregivet vigtig information til Jer.

Ventelisterne er lange, så det er klogt at blive skrevet op meget tidligt.

Når der så opstår en plads, inviterer vi til en optagelsessamtale, hvor klasselærer og skoleleder Brian Østergaard deltager. I samtalen afklarer vi de gensidige forventninger til skolegangen og først derefter træffes beslutning om egentlig skolestart. Ved endelig optagelse på skolen opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr.

Optagelse til børnehaveklassen påbegyndes i september året forud.

Husk at opdatere oplysninger til ventelisten – eksempelsvis ny adr., tlf.nr. og lignende.