Værdievaluering 2013/14

For en fri skole er en løbende værdidrøftelse en nødvendighed. Ofte foregår det i diverse mødesammen- hænge, hvor idealerne trækkes frem og deres indhold diskuteres. Dette er en særdeles brugbar metode, men i denne evaluering valgte vi at fokusere på praksis, således forstået, at vi ønskede undersøgt, hvilke værdier, vi alle oplevede i vores daglige gang på skolen som elever, forældre og ansatte.
 
Vi valgte forskellige målemetoder – eleverne i en trivselsundersøgelse forestået af klasselærerne, forældre ved et cafemøde, hvor alle skolens pædagogiske ansatte indgik i smågrupper og tog notater af forældrenes udsagn og endelig de ansatte via spørgeskema og fællesmøder.
De indkomne udsagn blev efterfølgende systematiseret og derefter – igen med inddragelse af hele skolens pædagogiske personale – holdt op mod det nedskrevne værdisæt for skolen.
 
Som det fremgå af det følgende, kunne der konstateres en overordentlig stor overensstemmelse med værdisæt og daglig praksis.
 
Evalueringen kan læses her.