10. klasse

 

Vi vil gerne arbejde med aktive, ansvarsfulde og positive unge mennesker, der fulde af nysgerrighed, selvaktivitet og virkelyst vil vælge at gå i 10. klasse.

 • Er du forberedt til timerne, og har du lavet lektier så godt og grundigt, som du kunne?

   

 • Er du aktiv i timerne?
 • Forstyrrer du dine kammerater eller undervisningen?
 • Når du får stillet en opgave, koncentrerer du dig så om at løse den?
 • Er du god til at arbejde sammen med andre, og er du hjælpsom, hensynsfuld og tålmodig?
 • Er du aktiv med at løse fælles opgaver i klassen - også de praktiske?
 • Viser du dine kammerater og deres arbejde respekt?
 • Møder du til tiden, og har du orden i dine ting?
 • Afleverer du dine ting til tiden?
 • Har du et mål med 10. klasse prøven?

Kan du svare bekræftende på disse spørgsmål?

 

Eller er du villig til forandring ?

Vi forventer:

 • At du ønsker at dygtiggøre dig indenfor fag, emner, projektarbejder og rapporter.
 • At du vil gå op til 10.

   

  klasse prøven i alle fag.
 • At aftaler betyder noget, og at du skal være til stede, når tingene sker.

Vi tilbyder:

 • Et fagligt niveau i undervisningen der er tilpasset den enkelte.
 • Individuelle vejledningssamtaler omkring din personlige udvikling og planlægning af dine fremtidige uddannelsesønsker.
 • Et skoleår hvor du møder konsekvens og struktur på alle niveauer i din skolegang.
 • En klasse med 24 elever.
 • Et fast 10. årgangs-lærerteam, som specielt har valgt at undervise i 10. klasse.
 • 8 ugers skemafri undervisning.

Skemalagte undervisningsuger:
(Modulerne er på 80 minutter, pauserne er på 30 minutter)

 • Dansk: 4 moduler
 • Matematik: 3 moduler
 • Engelsk: 2½ moduler
 • Tysk: 3 moduler
 • Fysik/kemi: 1½ modul
 • 2½ modul samfundsfag læses i blokke.
 • Idræt 1 modul
 • Lektiecafé 1 modul

Skemafrie undervisningsuger:

 • Introduktionstur
 • Skolerejse
 • Terminsprøve
 • Uddannelsesuge
 • Selvvalgt obligatorisk opgave
 • Projekter
 • Brobygning

Selvvalgt obligatorisk opgave:
Du skal i opgaven vise, at du kan arbejde selvstændigt med etemne, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan.
Valget af emnet og indholdet skal du selv foretage.
Derefter skal du vise,at du selv magter at planlægge og styre dit arbejde.
Arbejdet skal munde ud i et konkret produkt.
Opgaven vil blive bedømt med en karakter og en udtalelse. De vil begge, hvis du vælger det, blive en del af dit afgangsbevis.

Projektuger:

 • Er et væsentligt led i det at gøre dig studieforberedt, altså klar til en ungdomsuddannelse.
 • I projektugerne vil vi forbedre dine faglige metoder og bedømme kvaliteten af dit arbejde.
 • Du vil få tid og ro til fordybelse.
 • Vi overlader dig ikke ansvaret for egen læring, men giver dig medansvar og mulighed for at vise selvstændighed.
 • Vi vil udfordre dig til en personlig stillingtagen til væsentlige spørgsmål.
 • Vi mener, det er altafgørende, at du vil samarbejde med andre.

Projektugerne vil blive planlagt ud fra 4 faglige udgangspunkter:

 • Livsoplysning
 • Samfund
 • Idræt
 • Fordybelse i pensum