Skolens tilsynsførende:

Michael Graugaard

Er valgt frem til udgangen af skoleåret 2017/18.

Efter de nye (jan. 2017) tilsynsregler kan Michael Graugaard ikke genvælges, idet der efter disse højst kan være tale om tre perioder a 2 år.

Der skal derfor vælges ny certificeret tilsynsførende ved Forældrekredsmødet i oktober.