Skt. Hans Kirke og skolen

Skolen har delt et godt naboskab med Skt. Hans Kirke, siden skolen fandt plads her på adressen i 1893. Det udmønter sig i gensidig nabohjælp med parkering, lokalelån og mange andre daglige opgaver.

Der er en tradition for at en hel del af skolens elever bliver konfirmeret ved Skt. Hans Kirke – men det er en beslutning, som det enkelte barns forældre træffer, ligesom det også ofte gøres til en drøftelse blandt klassens forældre.

Skt. Hans Kirke er tilknyttet Indre Mission, mens skolen ikke har et kirketilhørsforhold og derfor heller ikke deler kirkens teologiske anskuelser.

Bestyrelsen