Praktiske oplysninger om SFO

Marie Jørgensens Skoles SFO
Sankt Hans Plads 3- 5
5000 Odense C
Telefonnummer : 63 11 26 98
Mobiltelefon : 60 81 46 71
Afdelingsleder for SFO : Rikke Nielsen
Afdelingslederen kan træffes dagligt på kontoret mellem klokken 10.00 og 11.15 på telefonnummer 66 12 46 71

 
Åbningstider
 
 
 
 
Skoledage
 
 
Skolefridage
 
klokken 7.00 - 8.00
klokken 11.25 - 17.00
 
klokken 7.00 - 17.00
 
Lukkedage
 
 
 
Grundlovsdag, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, 3 uger af sommerferien samt 1 uge i forbindelse med julen. De aktuelle uger fremgår af årets ferieplan som findes under ”Nyt fra SFO”.
 
Udmeldelse
 
Sker ved henvendelse til skolens kontor med mindst en måneds varsel til den 1. i måneden.
 
Indmeldelse     
Kan ske fra dag til dag.

 

Priser
Se under menupunktet "Indskrivning"
 

 

Hvem kan gå i SFO
 
Alle skolens elever fra 0. til og med 3. årgang.
 
Dagligdagen i SFO
Vi har et varieret og alsidigt aktivitetsudbud, der sammensættes med udgangspunkt i børnenes ønsker. Aktiviteterne skal være medvirkende til at udvikle børnenes sociale kompetencer samt deres evner til samarbejde og konfliktløsning. Året er inddelt i forskellige aktivitetsperioder, der fremgår af årsplanen.