Kost- og bevægelsespolitik i SFO.

Sund kost og bevægelse er vigtige elementer i børns trivsel og udvikling. Det er betydeligt, at børn allerede i en tidlig alder stifter bekendtskab med gode kost- og motionsvaner.

Børns kost og trivsel er først og fremmest forældrenes ansvar, men mange børn opholder sig i SFO adskillige timer om ugen. Derfor er vi meget bevidste om, at vi som institution er medskabende af disse vaner. I løbet af året er der flere perioder, hvor vi alle har fokus på bevægelse, der er uger, hvor alle klasser på skift kommer i svømmehallen og i den almindelige hverdag er der mulighed for leg i hallen, skolens gymnastiksal samt i skolegården.

Vi tilstræber, at den mad, vi laver til børnene er varieret men at fokus er på det sunde. Ved særlige lejligheder (som f.eks. til årsfesten) skejer vi ud og spiser kage, men ellers er eftermiddagsmaden tænkt som et lille mellemmåltid, hvor børnene får fyldt energidepoterne op. Der er vand til maden og alle tager som minimum et glas vand og en smagsprøve.