Karaktergennemsnit

Skolerne skal efter ministeriel bestemmelse opgive karaktergennemsnittet for afgangsprøverne i 9. årgang.

Karaktergennemsnit er et højst usikkert bedømmelsesgrundlag – karaktererne er det simple udtryk for den faglige bedømmelse af en enkelt præstation. De fortæller intet om elevens baggrund, undervisningens tilrettelæggelse, anvendte ressourcer eller andre variable forhold.

Det er derfor meget vigtigt, at gennemsnitstallene sammenholdes med øvrige tilgængelige oplysninger om skolerne før en sammenligning af disse kan foretages.

 

Karaktergennemsnittene for Marie Jørgensens Skole kan ses her.

Karakterfordelingen ved prøverne kan ses her.