Forældrekredsens eget tilsyn

Forældrenes rolle i tilsynet drøftes i forbindelse med optagelsessamtale og i øvrigt på efterfølgende informations – og forældremøder.

Tilsynet består i

  • at forældrene forpligter sig til at følge med i barnets hele skolesituation. Bl.a. ved at sørge for at barnet har mulighed for at lære lektier og have orden på indholdet af skoletasken
  • at forældrene forpligter sig til at rette henvendelse til skolens ansatte, hvis de oplever mistrivsel eller problemer i forbindelse med barnets skolegang
  • at kontakten rettes direkte til den eller de implicerede ansatte eller skolens ledelse
  • at forældrene forpligter sig til at deltage i klassens og skolens arrangementer