Takster

 

Skolepenge:

Skolepenge pr. 01.08.2019:

Skolepenge pr. 01.08.2018:

 

Pr. måned kr. 1.195,- Der betales i 12 mdr.

Pr. måned kr. 1.175,- Der betales i 12 mdr.

Søskenderabat:

Der ydes søskende, der er skolesøgende hos os, rabat således:
2. barn – 33 %
3. barn – 66 %
4. barn – 100 %

SFO:

Skolefritidsordning pr. 01.08.2019:

Morgenmodul:

Eftermiddagsmodul:

Morgen- & eftermiddagsmodul:

 

Skolefritidsordning pr. 01.08.2018:

Morgenmodul:

Eftermiddagsmodul:

Morgen- & eftermiddagsmodul:

 

Der betales i 11 måneder (Juli er betalingsfri)

Kr. 265,- pr. måned  (Kl. 07.00 – 08.00)

Kr. 1.430,- pr. måned  (Til kl. 17.00)

Kr. 1.695,- pr. måned.

 

Der betales i 11 måneder (Juli er betalingsfri)

Kr. 265,- pr. måned  (Kl. 07.00 – 08.00)

Kr. 1.410,- pr. måned  (Til kl. 17.00)

Kr. 1.675,- pr. måned.
   

Søskenderabat:

Har man flere børn tilmeldt sfo samtidig skolefritidsordning,er
der 50% rabat på 2. og 3. barn.

Førskole:

 

Kr. 1.770,- pr. måned  (Kl. 07.00 – 17.00)

Børn der starter i skolens fritidsordning pr. 01.04, før børnehaveklassestart (april, maj og juni).

Der ydes ikke søskenderabat til førskolebørn.

Fripladstilskud:

 

Der kan søges tilskud til delvis friplads til såvel skolegang som skolefritidsordning hvert år i august måned. Tilskuddet tildeles dog først i januar måned, når skolens fripladsbevilling foreligger.

Udmeldelse: I forbindelse med udmeldelse på andre tider af året er udmeldelsesfristen indeværende og følgende måned, hvorfor disse er betalingspligtige. Elever kan ikke udmeldes pr. 01.06 og 01.07.