Nyt fra...

HF og STX på Mulernes Legatskole.

Vi har modtaget nedenstående til information.
 
 
Kære elever og forældre
Jeg vedlægger hermed informationsmateriale fra Mulernes Legatskole:
  •           En ny pjece om hf på ML i 2018, hvor kommende fagpakker fremgår.
  •           En ny pjece om stx på ML i 2018, hvor kommende studieretninger fremgår.
 
Af pjecen om stx fremgår også følgende to nye tiltag på Mulernes Legatskole:
1. ML har indgået en samarbejdsaftale med TEC og Dronecentret på SDU om særligt fokus på droner og robotter i undervisningen. Det gælder både generelt på ML og i særdeleshed i studieretningen Matematik-fysik-kemi.
2. Som det eneste gymnasium i Odense har ML fået en særlig godkendelse til igen at oprette en studieretning med idræt-B.
 
NB: Vi har informationsmøde mandag den 15.1. kl. 19.00 og ved tilmelding også lørdag den 20.1.2018 kl. 13.00, se skolens hjemmeside: http://mulerne-gym.dk/kommende-elev/nyttig-information/informationsmoede/
 
Venlig hilsen
Torben Jakobsen
Rektor
Tlf: 6610 26.42

11-12-2017 SALLY