Nyt fra...

Tilsynspligt i SFO

Kære forældre
Når jeres barn er tilmeldt pasning i SFO - uanset om det er om morgenen eller eftermiddagen - har vi i SFO tilsynspligt. Det betyder, at det er vigtigt, at barnet kommer op i SFO, så vi ved, hvor alle befinder sig. Det betyder også, at børnene ikke "bare" kan lege i klasseværelser og skolegården eller sidde i aulaen. Hvis de skal mødes med jer på et bestemt tidspunkt, kan I aftale, at de kommer på sendesedlen, så skal vi nok bestræbe os på at sende dem afsted på rette tid.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, skal I ikke tøve med at henvende jer.
Hilsen Rikke Nielsen

01-11-2017 RN