Nyt fra...

Sundhedsprofilundersøgelse

Sundhedsprofilundersøgelsen gennemføres som planlagt i perioden
15. januar til 2. februar og følgende klasser deltager i undersøgelsen:
Bha, Bhb, 2.a, 2.b, 5.a, 5.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b og 10.a.
Undersøgelsen lever op til persondataloven.
Det skal bemærkes, at forældre altid kan rette henvendelse og bede
om, at ens barn ikke deltager i undersøgelsen.
 
Peter Wildt

10-01-2018 PW