Nyt fra...

Takster pr. 1/8-2018

Til orientering oplyses de nye skolepengesatser pr. måned gældende fra 1/8-2018:
 
* Skolepenge.................................... kr. 1.175,-
* Der betales skolepenge i 12 mdr. - også for afgangselever i 9. og 10. klasse. (Der betales således skolepenge for juli måned)
 
* SFO morgenmodul...........................kr.   265,-
* SFO eftermiddagsmodul...................kr. 1.410,-
* SFO morgen+eftermiddagsmodul..... kr. 1.675,-
* Der betales SFO-penge i 11 måneder - juli er betalingsfri.
 
* Førskole.........................................kr. 1.750,- juli er betalingsfri.
 
Med venlig hilsen
Kontoret
 

14-08-2018 SALLY