Nyt fra...

Ventetid efter skole

Kære forældre og elever
En del elever opholder sig på skolens bibliotek efter skoletid, hvor de venter på bus, søskende eller lignende. Det er de velkomne til indtil 15.30, hvor hoveddøren lukkes. Dog ikke torsdage, hvor biblioteket bruges til andre formål fra kl. 13.30.
Bemærk at skolen ikke fører tilsyn med eleverne efter deres almindelige skoletid.
med venlig hilsen
Poul Knudsen

12-06-2018 PK